چینی نام

چینی نام
  • زمینه فعالیت:چینی آلات بهداشتی
  • نام مدیرعامل:نصرت ابراهیمی

پروفایل شرکت

  • تلفن:081334525888-081338351031
  • فکس:0813-34525889
  • آدرس:
  • آدرس وب سایت:www.chininam.com