کارمایه

کارمایه
  • زمینه فعالیت:غذایی
  • نام مدیرعامل:مهدی پور حسینی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09188128623
  • فکس:38225251
  • آدرس:همدان- شهرک صنعتی بوعلی- بلوار3- خ 12
  • آدرس وب سایت: