گنجینه پیشرو جام جم

گنجینه پیشرو جام جم
  • زمینه فعالیت:غذایی
  • نام مدیرعامل:هوشنگ قربانی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09121674113
  • فکس:38212211
  • آدرس:بهار شهرک غذایی قطعه 8 و9
  • آدرس وب سایت: