بازرگانی دستان کوشای زاگرس

 بازرگانی دستان کوشای زاگرس
  • زمینه فعالیت:صادرات و واردات، بازاريابی
  • نام مدیرعامل:محمد جعفری

پروفایل شرکت

  • تلفن:09125259215
  • فکس:081-32517585
  • آدرس:همدان، خيابان اکباتان، بازار بزرگ اکباتان ، واحد138/1
  • آدرس وب سایت: