بازرگانی سيمان آوران فامنين

 بازرگانی سيمان آوران فامنين
  • زمینه فعالیت:تولیدی سیمان
  • نام مدیرعامل:محمد سهرابی

پروفایل شرکت

  • تلفن:09188123033
  • فکس:7224646 0812
  • آدرس:فامنين کوچه کشاورز سوم ، ساختمان مخابرات قديم
  • آدرس وب سایت: