سه شنبه 29 اسفند ماه 1396

واحد های اداری

 • حوزه ریاست

  حوزه ریاست

  • مسئول مربوطه:فاطمه سماواتی
  • تلفن تماس :081-38216006
  • Samavati@hccim.com
 • آموزش

  آموزش

  • مسئول مربوطه:رضا کاویانی تبار
  • تلفن تماس :081-38216001-4 داخلی 8
  • Abdolmaleki@hccim.com
 • خدمات بازرگانی و صدور کارت

  خدمات بازرگانی و صدور کارت

  • مسئول مربوطه:جلال نزاکت مآب
  • تلفن تماس :081-38216001-4 داخلی 3
 • امور تشکل ها

  امور تشکل ها

  • مسئول مربوطه:طاهره ایزدی
  • تلفن تماس :081-38216001-4 داخلی 5
  • izadi@hccim.com
 • امور مالی

  امور مالی

  • مسئول مربوطه:لیلا بیاتی
  • تلفن تماس :081-38216001-4 داخلی 7
 • دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون ها

  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون ها

  • مسئول مربوطه:حمیدرضا نجفی
  • تلفن تماس :081-38216001-4 داخلی9
  • najafi@hccim.com
 • دبیرخانه

  دبیرخانه

  • مسئول مربوطه:سمیه صادقی
  • تلفن تماس :081-381216001-4 داخلی 2
  • Sadeghi@hccim.com
 • واحد روابط عمومی

  واحد روابط عمومی

  • مسئول مربوطه:پدرام سهرابلو
  • تلفن تماس :081-38216001-4 داخلی 6
  • pedram_soh@yahoo.com