یکشنبه 29 مهر ماه 1397

پرسنل

 • نرگس بیات

  نرگس بیات

  پست الکترونیک :Narges-Bayat@hccim.com
  کارشناس امور اداری و خدمات بازرگانی
 • لیلا بیاتی

  لیلا بیاتی

  پست الکترونیک :bayati@hccim.com
  مسئول امور مالی
 • سهیلا بیاض فر

  سهیلا بیاض فر

  پست الکترونیک :Bayazfar@hccim.com
  کارشناس روابط عمومی
 • احسان پناهی

  احسان پناهی

  پست الکترونیک :
  کارشناس دبیرخانه کمیسیون ها
 • روح اله پورعراقیان

  روح اله پورعراقیان

  پست الکترونیک :
  کارشناس امور خدمات بازرگانی
 • فریبرز پیرایش

  فریبرز پیرایش

  پست الکترونیک :Pirayesh@hccim.com
  کارشناس تشکل ها(توسعه اعضا)
 • علی روح بخش

  علی روح بخش

  پست الکترونیک :Ali-Roohbakhsh@hccim.com
  نماینده اتاق در دفتر نمایندگی اتاق همدان در ملایر
 • پرستو سبزی

  پرستو سبزی

  پست الکترونیک :
  کارشناس تشکل ها(توسعه اعضا)
 • فاطمه سماواتی

  فاطمه سماواتی

  پست الکترونیک :Samavati@hccim.com
  مدیر دفتر(حوزه ریاست)
 • پدرام سهرابلو

  پدرام سهرابلو

  پست الکترونیک :pedram_soh@yahoo.com
  مسئول امور چاپ و انتشار- رابط اتاق همدان و اتاق ایران
 • پیام شمسی

  پیام شمسی

  پست الکترونیک :
  کارشناس مرکز داوری و حقوقی
 • گلنساء شوشتری

  گلنساء شوشتری

  پست الکترونیک :
  کارشناس امور بین الملل
 • سمیه صادقی

  سمیه صادقی

  پست الکترونیک :Sadeghi@hccim.com
  مسئول دبیر خانه
 • مسعود عبدالملکی

  مسعود عبدالملکی

  پست الکترونیک :Abdolmaleki@hccim.com
  مسئول کمیته آموزش
 • محمدمهدی فروتن

  محمدمهدی فروتن

  پست الکترونیک :Mehdiforoutan@ymail.com
  سرپرست دفتر فنی
 • رضا کاویانی تبار

  رضا کاویانی تبار

  پست الکترونیک :
  مسئول آموزش
 • حمیدرضا نجفی

  حمیدرضا نجفی

  پست الکترونیک :najafi@hccim.com
  مسئول دبيرخانه شورای گفتگو و کميسيون ها
 • سید منصور مدنی

  سید منصور مدنی

  پست الکترونیک :madanimansoor@yahoo.com
  مسئول روابط عمومی و تشریفات
 • عالیه بهنامجو

  عالیه بهنامجو

  پست الکترونیک :Alie_hcc@yahoo.com
  کارشناس دبیرخانه کمیسیون ها
 • طاهره ایزدی

  طاهره ایزدی

  پست الکترونیک :izadi@hccim.com
  مسئول امور تشکل ها