شنبه 31 شهریور ماه 1397

ساعات حضور مشاوران

 • حمیدرضا المعی

  حمیدرضا المعی

  شماره تماس :09181117374
  ساعات حضور :
  پست الکترونیک :
  مشاور امور مالیاتی
 • سيد جلال ذوالحواريه

  سيد جلال ذوالحواريه

  شماره تماس :09188110719
  ساعات حضور : دوشنبه و چهارشنبه، 8:30 الی 10 صبح
  پست الکترونیک :
  مشاور امور مالیاتی
 • مهدی جعفری

  مهدی جعفری

  شماره تماس :09183151129
  ساعات حضور :روزهای شنبه و دوشنبه- ساعت 9:00 الی 12:00
  پست الکترونیک :
  مشاور جوانان اتاق همدان
 • محمدرضا مددیان

  محمدرضا مددیان

  شماره تماس :09183156720
  ساعات حضور :
  پست الکترونیک :
  مشاور روابط کار و تآمین اجتماعی
 • هادی خورشیدی

  هادی خورشیدی

  شماره تماس :09181110656
  ساعات حضور :چهارشنبه- 10 الی 12
  پست الکترونیک :
  مشاور بانکی
 • علی اکبر فلاح

  علی اکبر فلاح

  شماره تماس :09181113232
  ساعات حضور :
  پست الکترونیک :
  مشاور امور تأمین اجتماعی
 • جهانبخش نورایی

  جهانبخش نورایی

  شماره تماس :
  ساعات حضور :
  پست الکترونیک :
  مشاور عالی حقوقی و امور بين الملل