اخبار

 • نشست ریاست اتاق و مدیربنیاد تعاون زندانیان استان همدان تاریخ 9 خرداد 1398
  نشست ریاست اتاق و مدیربنیاد تعاون زندانیان استان همدان
 • برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان تاریخ 8 خرداد 1398
  انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و با حضور سید مجید مختارموسوی، رحیم مرتضایی اعضای هیأت نمایندگان اتاق همدان و اعضای کمیسیون روز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد
 • برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی تشکل های اقتصادی اتاق همدان تاریخ 7 خرداد 1398
  اولین جلسه کمیسیون تخصصی تشکل های اقتصادی و تسهیل کسب و کار اتاق همدان با ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و با حضور تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق همدان و اعضای کمیسیون روز سه شنبه 7 خردادماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد
 • انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون بازار پول و سرمایه گذاری اتاق همدان برگزار شد. تاریخ 2 خرداد 1398
  برگزاری اولین جلسه کمیسیون بازار پول، تأمین مالی و سرمایه گذاری با ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و با حضور اعضای کمیسیون روز پنج شنبه 2 خردادماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
 • برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق همدان تاریخ 1 خرداد 1398
  اولین جلسه کمیسیون معادن وصنایع معدنی در آغاز فعالیت هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی همدان با ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و اعضای کمیسیون روز چهارشنبه 1 خردادماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد.
 • رئیس اتاق همدان خواستار "حفظ صنعت فرش استان همدان" شد. تاریخ 31 اردیبهشت 1398
  اولین جلسه کمیسیون تخصصی تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق همدان در آغاز دوره نهم فعالیت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان، جمعی از اعضای هیأت نمایندگان و اعضای کمیسیون روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد.
 • برگزاری اولین جلسه کمیسیون صنایع اتاق همدان تاریخ 26 اردیبهشت 1398
  برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور علی اصغر زبردست و اعضای کمیسیون رییس اتاق بازرگانی همدان روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
 • برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی گردشگری، صنایع دستی و هنری اتاق همدان تاریخ 26 اردیبهشت 1398
  اولین جلسه کمیسیون تخصصی گردشگری، صنایع دستی و هنری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در آغاز دوره نهم فعالیت هیأت نمایندگان اتاق همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و اعضای کمیسیون روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
 • برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق همدان تاریخ 25 اردیبهشت 1398
  اولین جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز در آغاز دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق همدان با حضور علی اصغر زبردست ریاست اتاق همدان و اعضای کمیسیون روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
 • برگزاری اولین جلسه کمیسیون آموزش اتاق همدان تاریخ 25 اردیبهشت 1398
  اولین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و بهره وری و مسئولیت اجتماعی در آغاز فعالیت دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق همدان باحضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و اعضای کمیسیون روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
 • برگزاری انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان تاریخ 19 اردیبهشت 1398
  انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
 • رییس اتاق همدان: تقویت داروسازی تویسرکان در اولویت قرار گیرد. تاریخ 18 اردیبهشت 1398
  نشست هم اندیشی فعالین اقتصادی شهرستان تویسرکان با حضور رئیس، دبیر اجرایی و برخی مسئولین اتاق همدان روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه 1398 در محل دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در شهرستان تویسرکان برگزار شد.
 • مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی اتاق همدان در شهرستان ملایر تاریخ 17 اردیبهشت 1398
  مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی همدان در شهرستان ملایر با حضور علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان، طاهره ایزدی دبیر اجرایی، چند از اعضا هیات نمایندگان اتاق همدان و فعالین اقتصادی روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر نمایندگی اتاق همدان در شهرستان ملایر برگزار شد.
 • بازدید رئیس اتاق همدان از شهرک گلخانه ای فرسفج تاریخ 17 اردیبهشت 1398
  علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان به همراه طاهره ایزدی دبیر اجرایی و جمعی از مسئولین اتاق همدان روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه 13۹۸از شهرک گلخانه ای فرسفج واقع در ۱۰ کیلومتری شهرستان تویسرکان بازدید نمودند.
 • نشست فعالان اقتصادی با هیئت تجاری شهر موصل عراق تاریخ 12 اردیبهشت 1398
  نشست فعالان اقتصادی با هیئت تجاری شهر موصل عراق به منظور ایجاد ارتباط بین تجار عراقی (شهر موصل) و مدیران واحدهای تولیدی همدان روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد.
 • برگزاری دومین جلسه کمیته گردشگری سلامت اتاق همدان تاریخ 11 اردیبهشت 1398
  دومین جلسه کمیته گردشگری سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با ریاست امیر اسلامیه نایب رییس اتاق همدان و با حضور رئیس کمیته گردشگری سلامت، مدیران 8 بیمارستان و مرکز درمانی و آزمایشگاهی دولتی و خصوصی استان همدان و همچنین شرکت های فعال در شرکت های فعال در زمینه گردشگری سلامت روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد
 • برگزاری نشست هم اندیشی و آموزشی مالیاتی در اتاق همدان تاریخ 11 اردیبهشت 1398
  برگزاری نشست هم اندیشی و آموزشی با ریاست علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان و تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق، جمعی از روسای کمیسیون ها، روسای انجمن ها و تشکل ها و اعضای اتاق، با تدریس محمدرضاجعفری نسب مشاور امور مالیاتی اتاق همدان روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد
 • سخنرانی رئیس اتاق همدان در جشن بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت صنایع غذایی سحر تاریخ 11 اردیبهشت 1398
  علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در جشن بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت صنایع غذایی سحر و گرامیداشت روز کارگر که روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 در سالن همایش تالار تلاش همدان برگزار شد به سخنرانی پرداخت.
 • رئیس اتاق همدان: تسهیل در امور بانکی جهت حمایت از فعالین حوزه احداث و ساختمان استان تاریخ 4 اردیبهشت 1398
  هجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار شد.
 • بررسی مسائل حوزه ساختمان در کمیسیون مهندسی اتاق همدان تاریخ 3 اردیبهشت 1398
  بیست و دومین جلسه کمیسیون تخصصی احداث و خدمات فنی و مهندسی روز سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 با ریاست امیر اسلامیه نایب رییس اتاق همدان، طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق و اعضای کمیسیون در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.