پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397

بازدید رئیس اتاق همدان از شرکت زاگرس

 
در پی دعوت مالکین شرکت زاگرس از ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برای بازدید از این واحد تولیدی، آقای مهندس علی اصغر زبردست از این شرکت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این دیدار که روز سه شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ انجام گرفت، زبردست، سالن ها و خط تولید شرکت زاگرس را مورد بازدید قرار داد.
حمیدی زاده مالک و مدیرعامل شرکت زاگرس هم در این دیدار ضمن "تشریح پیشینه و سوابق این شرکت و انواع تولیدات آن" خواستار "هم افزایی و تعامل بیشتر میان اتاق ها و متولیان بخش خصوصی با شرکت های تولیدی جهت تقویت توان صادراتی و افزایش تولید و اشتغال داخلی" شد.
در پایان رئیس اتاق همدان هم پیشنهادهایی برای تقویت صنایع به خصوص صنعت ساخت ابزار و ادوات برودتی" ارائه داد که در جلسات آتی بررسی و عملیاتی می شوند.
 
تاریخ: 21 شهریور 1396