پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397

برگزاری کارگاه آموزشی افزودنی‌ها در بتن در اتاق همدان

برگزاری کارگاه آموزشی افزودنی‌ها در بتن در اتاق همدان
 
کارگاه آموزشی افزودنی‌ها در بتن با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، اداره کل استاندارد و سازمان نظام مهندسی توسط شرکت بهبود سامان الوند روز پنج شنبه 9 شهریور 1396 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این سمینار با حضور جمعی از مديران كنترل كيفيت، مديران آزمايشگاه ها، مديران كارخانجات و اعضاي نظام مهندسي ساختمان برگزار شد.
ابراهيم قياسوند مدرس سمینار ضمن توضیح موارد متعدد مرتبط با موضوع و تشریح کلیات امر، موارد زیر را توضیح داد:
1- افزودني ها شيميايي و معدني
۲- تاثيرگذارنده هاي سطحي
۳- تصحيح وبهبود خاصيت بتن
۴- جبران يك يا چند خاصيت بتن
۵- فوق روان كننده ها 
گفتنی است در پایان ضمن پاسخ به سوالات شركت كنندگان، از حاضرین در جاسه آزمون به عمل آمد.
 
تاریخ: 1 شهریور 1396