پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397

لزوم استفاده از توانمندی بخش خصوصی

 
پس از انعکاس خبر مربوط به سخنرانی جناب آقای مهندس زبردست ریاست محترم اتاق همدان در نشست فعالان بخش کشاورزی در روزنامه همدان پیام، روابط عمومی اتاق توضیحات زیر را در اختیار آن روزنامه قرارداد که در شماره روز دوشنبه مورخ 30 مردادماه منتشر شد.
بسمه تعالی
جناب آقای طاقتی احسن
مدیرمسئول محترم روزنامه همدان پیام
با سلام؛
احتراماً، عطف به تیتر و خبر مندرج در آن جریده درباره سخنرانی جناب آقای مهندس زبردست رئیس محترم اتاق بازرگانی همدان خواهشمند است توضیح زیر را با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات در صفحه نخست شماره بعدی آن روزنامه درج فرمایید:
یکی از ارکان جوامع مدرن و پیشرفته توجه و اهتمام به اطلاع رسانی دقیق و صحیح و تکریم اصحاب رسانه است که در همه شرایط منافع ملی و عمومی را به مصالح فردی و گروهی و صنفی ترجیح می دهند. به همین سبب بر تمامی مسئولان و مدیران در بخش دولتی و خصوصی و همه قوا و نهادهای نظام است تا ضمن همدلی و همراهی با خبرنگاران و روزنامه نگاران آنها را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
بدون شک مدیریت و کارکنان شریف روزنامه همدان پیام هم که به رغم مشکلات بسیار به وظایف خود عمل کرده و با انتقال صحیح اخبار و اطلاعات و تبادل آرا و نظرات به شفافیت عرصه عمومی یاری می رسانند از این قاعده مستثنی نیستند و شایسته تقدیر و تشکرند.
با این حال عرصه خبر به دلیل فوریت و ماهیت آن و تفاسیر و تعابیر متعدد و گاه متضادی که از یک خبر می توان ارائه کرد، در معرض خطا و ابهام قرار دارد که توضیحات بعدی می تواند حقیقت آنرا روشن کند و به روشنگری افکار عمومی که رسالت اصلی مطبوعات و رسانه هاست کمک نماید.
تیتر صفحه نخست روزنامه همدان پیام در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۶ از همان قسم خبرهاست که نیازمند توضیح است تا منظور گوینده به درستی به مخاطبان منتقل شود.
چنانچه در خبر منتشره(بر خلاف تیتر به کار رفته) نیز اشاره شده جناب آقای مهندس زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در فرازی از سخنان خود در نشست تشکل ها، فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی همدان با اتاق که روز چهارشنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶ برگزار شد، با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در ایجاد رونق و اشتغال در کشور و با انتقاد از اینکه برخی از مقام های دولتی آنچنان که انتظار می رود، بر جایگاه و اهمیت بخش خصوصی و از آن جمله اتاق های بازرگانی واقف نیستند خاطرنشان کردند که اگر مجددا به دولت بازگردم نیمی از مدیرانم را از بخش خصوصی انتخاب خواهم کرد. این گزاره چنانچه از مقدمات سخن و پیشینه صحبت های ریاست محترم اتاق برمی آید نه ارائه برنامه و نه نشاندهنده انگیزه و رغبتی برای احراز مناصب دولتی به طور عام و حضور در جایگاه مدیریت ارشد استان به طور خاص است بلکه صرفا توصیه ای به مدیران دولتی جهت استفاده از توانمندی مدیران و فعالان بخش خصوصی در رونق بخشی به اقتصاد است چنانکه دیگر رسانه ها و خبرگزاری ها هم آنرا به درستی منعکس کرده اند. ضمن آنکه ریاست محترم اتاق همدان همواره در سخنرانی ها و اعلام نظرات و مصاحبه هایی که با اصحاب رسانه داشته اند از رویکرد اقتصادی مدیریت ارشد استان تمجید کرده و خواستار حمایت از تداوم این خط مشی شده اند. 
لذا امید است روزنامه همدان پیام نیز با تصحیح خبر و انتشار توضیحات ارائه شده، با تحکیم تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در امر خطیر اطلاع رسانی نیز کمافی السابق موفق و موثق باشد.
 
روابط عمومی اتاق همدان
 
تاریخ: 1 شهریور 1396