اطلاعیه هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات اتاق همدان


اطلاعیه هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز پنج شنبه 2 اسفندماه 1397 منتشر شد.
زمان مجاز برای تبلیغات از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ سوم اسفندماه 97 آغاز و در ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ دهم اسفندماه 97 خاتمه خواهد یافت. 
هر گونه فعالیت تبلیغاتی قبل و بعد از مدت مجاز ممنوع بوده و با متخلفین وفق موازین و مقررات مربوطه برخورد خواهدشد.


  • تاریخ :
  • 2 اسفند 1397