انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون بازار پول و سرمایه گذاری اتاق همدان برگزار شد.

 
برگزاری اولین جلسه کمیسیون بازار پول، تأمین مالی و سرمایه گذاری با ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و با حضور اعضای کمیسیون روز پنج شنبه 2 خردادماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه زبردست ضمن تشکر از "عملکرد مثبت کمیسیون در دوره قبل" اظهار نمود "اعضای کمیسیون مسائل و مشکلات خود در بخش های مرتبط با کمیسیون را جمع بندی و در جلسات کمیسیون مطرح نمایند."
وی افزود "درصورتی که مسائل در کمیسیون حل نشود جهت بررسی و پیگیری به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارجاع داده می شود." 
رئیس اتاق همدان همچنین خاطرنشان ساخت "حضور اعضای هیأت نمایندگان اتاق همدان در کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، فرصتی مناسب جهت پیگیری مسائل فعالین اقتصادی استان می باشد."
 در ادامه جلسه "شیوه نامه کمیسیون" توسط مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان قرائت شد.
 سپس با توجه به دستورجلسه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون با رأی گیری از اعضای کمیسیون به ترتیب "هادی خورشیدی به عنوان رئیس کمیسیون، مسعود توتونچیان و اسکندری به عنوان نایب رییس اول و دوم و پرویز رسولی نیز به عنوان دبیرتخصصی کمیسیون" انتخاب شدند.
 شایان ذکر است 5 کمیته تخصصی پیشنهادی اتاق همدان با عناوین "1- کمیته بررسی موانع سرمایه گذاری،2- کمیته توسعه فناوری و سرمایه گذاری، 3- کمیته بررسی مزیت های سرمایه گذاری استان،4- کمیته جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 5- کمیته بورس، بانک و بیمه"  پس از بررسی توسط اعضاء، مورد تأیید قرار گرفت. 
 
  • تاریخ :
  • 2 خرداد 1398