انتصاب رئیس اتاق همدان بعنوان نماینده اتاق ایران در شورای راهبردی پروژه ملی توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX)

انتصاب رئیس اتاق همدان بعنوان نماینده اتاق ایران در شورای راهبردی پروژه ملی توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران(SPX)

محمد رضا رمضانی دبیر کل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ایران طی حکمی علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان را بعنوان نماینده اتاق ایران در شورای راهبردی پروژه ملی توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (SPX)منصوب کرد.

  • تاریخ :
  • 2 آبان 1398