بازدید اعضای هیئت نمایندگان از پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان

بازدید اعضای هیئت نمایندگان از پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی همدان 

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان صبح روز چهارشنبه 12 تیر ماه 1398 از روند اجرایی و میزان پیشرفت پروژه های عمرانی اتاق بازدید بعمل آورند.در این بازدید مهندسین ناظر و نماینده پیمانکار گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در پروژه ساختمان اتاق بازرگانی همدان را ارائه نمودند.

  • تاریخ :
  • 13 تیر 1398