بازدید معاون عمرانی استاندار همدان از پروژه ساختمان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی همدان

بازدید معاون عمرانی استاندار همدان از روند پیگیری و میزان پیشرفت پروژه ساختمان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان محمود رضا عراقی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان در معیت مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان و برخی از اعضای هیئت رئیسه و دبیر اجرایی اتاق همدان از میزان پیشرفت و روند پیگیری امور پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی استان همدان بازدید نموده و در راستای تسهیل و تسریع امور مواردی را متذکر شدند.

  • تاریخ :
  • 15 آبان 1398