بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تولید در ملایر

 
بیست و سومین جلسه کمیته صنعت، معدن و سرمایه گذاری روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه پیرامون عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تولید بحث و اعضاء جلسه دلائل آن را به شرح زیر بیان نمودند: 
1- بانک ها، شرایط و نحوه پرداخت و محاسبه سود و جرائم تسهیلات اعطائی که با شرایط فعلی تولید               هم خوانی ندارد. 
2- مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، دستمزدها و ...
 3- آب، برق، گاز و تغییرات افزایشی آنها و نحوه برخورد با واحدهای تولیدی و صنعتی 
4- صدور مجوز فعالیت بدون در نظر گرفتن توان انجام کار، وضعیت بازار و ... 
5- میزان کار انجام شده توسط نیروهای کارگری که به مراتب کمتر از میزان دستمزد و هزینه هائی است          که در طول سال به یک کارگر پرداخت می شود. 
6- هزینه های جانبی که با سپردن کار ادارات به بخش های خصوصی متوجه واحدهای تولیدی، اقتصادی  شده است. 
7- عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها که موجب شده اکثر واحدها با کاهش نیروی کاری بخشی از هزینه ها را جبران نمایند. 
8- مشکل نیروهای آموزش ندیده و هزینه هائی که بر واحد تحمیل و پس از آموزش و مهارت آموزی           به عناوین مختلف در روند کار اخلال به وجود می آورد که منجر به بروز مشکلات متعددی می شود. 
9- رکود، نبود رونق در بازار، عدم ارائه مواد اولیه از ابتدای سالجاری و مسائل مختلف دیگر. 
 
  • تاریخ :
  • 22 اردیبهشت 1397