بررسی مسائل بانکی در کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان

 
هفدهمین جلسه کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری و تأمین مالی با حضور کارشناسان اعتبارات 14 بانک عامل روز سه شنبه 2 بهمن ماه 1397 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه هادی خورشیدی رییس کمیسیون با توجه به دستور جلسه مبنی بر "بررسی مسائل بانکی" بر دو موضوع "در نظر گرفتن پنجره واحد برای سرمایه گذاری داخلی و حمایت از واحدهای فعال و غیرفعال" تأکید داشت.
ایشان همچنین خواستار "تثبیت قیمت دلار در کشور" شد و "عدم تثبیت قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده محصولات را" از دیگر مشکلات برشمرد.
رییس کمیسیون "تثبیت قیمت را از عوامل اصلی در پیشگیری از بیکاری" بیان نمود.
خورشیدی اظهار نمود "حمایت بانک ها از فعالین اقتصادی و تأمین سرمایه، می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی تأثیر گذار باشد."
وی اعلام کرد "با تشکیل کمیته قضایی و داوری 110 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است."
خورشیدی خاطرنشان ساخت "مسائل و مشکلات مطرح شده از طرف فعالین اقتصادی در جلسه ای باحضور مدیران دولتی پیگیری شود."
در پایان جلسه نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار از نظر فعالین اقتصادی موارد زیر مطرح شد:
1- غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات 
2- بی ثباتی سیاست ها و قوانین و مقررات ورویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار
3- دشواری تأمین مالی از بانک ها
همچنین کارشناسان اعتبارات بانک ها نیز به توضیح و تبیین مسائل مطرح شده پرداختند.
 
  • تاریخ :
  • 2 بهمن 1397