بررسی مسائل شهرک ها و نواحی صنعتی استان

 
جلسه ای به منظور بررسی مسائل شهرک ها و نواحی صنعتی استان همدان و شهرستان ملایر روز دوشنبه 28 مردادماه 1398 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در شهرستان ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه حمیدرضا نجفی مسئول نمایندگی اتاق همدان در ملایر با اشاره به "جلسه قبل و مصوبه آن مبنی بر طرح یک الی دو مشکل از هر شهرک و نواحی صنعتی شهرستان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان" بیان داشت "در این جلسه با توجه به جلسه هفته آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان باید مشکلات را جمع بندی و در آن جلسه مطرح کنیم تا در صورت امکان پیگیری و حل گردد."
در ادامه فرشاد فرجی مسئول دفتر نمایندگی شرکت شهرکهای صنعتی شهرستان "مشکلات شهرک های صنعتی شهرستان را جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به صورت موردی جمع بندی و به شرح ذیل مطرح نمود:
شهرک صنعتی سهند: مشکل تامین آب که همچنان تخصیص آب از سد کلان به این شهرک صورت نگرفته است. 
شهرک صنعتی جوکار: مشکل تامین برق که ٩٠ مگاوات برق با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد تومان نیاز دارد.
شهرک صنعتی حاجی آباد: مشکل ورودی این شهرک که مسیر آن احتیاج به زیرگذر یا دوربرگردان دارد که متولی آن اداره راهسازی می باشد.
شهرک صنعتی شوشاب: مشکل عمده آن جاده سازی و بن بست بودن این شهرک است که می بایست برای آن جاده مجزا کشیده تا دسترسی به این شهرک آسان شود.
وی ادامه داد "در شهرک صنعتی سامن مشکل خاصی وجود ندارد و تنها بحث توسعه این شهرک است که قابل حل نمی باشد."
فرجی "وجود شرکت های خدماتی را برای شهرک های صنعتی ضروری" دانست و اظهار داشت "فقط در شهرک صنعتی سامن این شرکت وجود دارد و در دیگر شهرک های شهرستان به علت عدم همکاری واحدها این شرکت ها وجود ندارد که انتظار داریم این موضوع با پیگیری و همکاری افراد و واحدهای این شهرکها حل شود."
در انتهای جلسه مقرر شد مسائل مطرح شده در این جلسه به همراه مسائل سایر شهرکهای صنعتی استان جمع بندی و در جلسه ای با حضور مدیر شرکت شهرکهای صنعتی استان مطرح و پیگیری گردد.
 
  • تاریخ :
  • 28 مرداد 1398