برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیته گردشگری ملایر

 
اولین جلسه کمیته گردشگری نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در شهرستان ملایر روز سه شنبه 22 مردادماه 1398 با حضور اعضاء در محل نمایندگی اتاق همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، ابتدای جلسه حمیدرضا نجفی مسئول نمایندگی اتاق همدان به "معرفی اهداف و وظایف اتاق بازرگانی" پرداخت.
 ایشان با اشاره به "برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ماه آینده، این شورا را کانال ارتباطی بخش خصوصی با دولت" برشمرد.
 نجفی اظهار داشت "این جلسات فرصت بسیار مناسبی برای پیگیری و حل مشکلات بخش خصوصی است و فعالین اقتصادی باید از آن نهایت بهره را ببرند."
ایشان همچنین "گردشگری را یک فعالیت بزرگ اقتصادی" دانست و خواستار "حضور بیشتر فعالان این بخش و عضویت آنان در اتاق بازرگانی بعنوان مأمن و مرجع اقتصادی" شد.
در ادامه ناصر قنبری عضو هیات نمایندگان اتاق همدان اظهار داشت "باید تلاش کنیم کمیته گردشگری ملایر بیش از گذشته فعال شود."
 وی با اعلام اینکه "در روند اخذ کارت عضویت در اتاق بازرگانی تسهیل ایجاد شده است"  خواستار "به عضویت در آمدن حاضرین در اتاق بازرگانی" شد.
سپس ابوالقاسمی رئیس اسبق کمیته گردشگری نمایندگی اتاق بازرگانی در ملایر بصورت مختصر "گزارشی از امور انجام شده در دوره های قبل" ارائه داد و بیان داشت "یکی از مطالبات کمیته گردشگری حضور در جلسات مختلف دستگاه های اجرائی و مشارکت در اخذ تصمیمات است." 
در پایان جلسه پس از رأی گیری "امین ابوالقاسمی به عنوان رئیس کمیته، مهدی فاریابی نایب رئیس کمیته، فاطمه شاهپوری دبیر تخصصی و نرگس بیات دبیر کمیته اتاق بازرگانی انتخاب شدند."
 
  • تاریخ :
  • 22 مرداد 1398