برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق همدان

 
اولین جلسه کمیسیون معادن وصنایع معدنی در آغاز فعالیت هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی همدان با ریاست علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و اعضای کمیسیون روز چهارشنبه 1 خردادماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه زبردست ضمن تشکر از "زحمات هیأت رئیسه کمیسیون در دوره قبل" اظهار نمود "باتوجه به پتانسیل استان در حوزه معدن، کمیسیون معادن اتاق با حضور فعالین اقتصادی در این زمینه می تواند پیگیر مسائل و مشکلات این حوزه باشد."
ایشان همچنین خواستار "فعالیت کمیته های تخصصی و مطرح نمودن مسائل در جلسات کمیسیون" شد.
 رییس اتاق همدان تأکید داشت "درصورتی که مسائل در جلسات کمیسیون حل نشود، جهت پیگیری به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده شود."
 سپس مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان به "قرائت شیوه نامه کمیسیون که توسط هیأت رئیسه اتاق همدان تصویب شده" پرداخت. همچنین رحیم مرتضایی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان و رییس محترم کمیسیون نیز با اشاره به اینکه "در دوره قبل مسائل و مشکلات فعالین حوزه معدن در کمیسیون پیگیری شده" اعلام نمود "در سال گذشته دو جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به بررسی مسائل و مشکلات معادن استان اختصاص یافت." 
محمدجواد سفیدابی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان نیز در جلسه اظهار نمود "در حال حاضر فضایی مثبت جهت تعامل بین تولیدکنندگان و مدیران دولتی وجود دارد که این فرصت را باید مغتنم شمرد."
 ایشان همچنین خواستار"حضور پررنگ اعضا در جلسات کمیسیون و پیگیری مسائل به صورت منسجم و جمعی" شد.
در ادامه با توجه به دستورجلسه "انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون انجام" و آقایان "رحیم مرتضایی عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان به عنوان رییس کمیسیون و عباس بشیری زاهد و پیمان خاکباز به عنوان نایب رییس اول و دوم انتخاب شدند."
 
  • تاریخ :
  • 1 خرداد 1398