برگزاری انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان

 
انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، زبردست در این جلسه با اشاره به "فعالیت تعداد ده کمیسیون در دوره هشتم اتاق همدان" اظهار نمودند "در دوره نهم دو کمیسیون با عناوین " 1- مالیات، کار و تأمین اجتماعی 2- جوانان و بانوان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان" با توجه به "مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی" به فعالیت می پردازند.
وی تأکید کرد "هدف اصلی کمیسیون پیگیری مشکلات جمعی باشد و به هیچ وجه به صورت فردی عمل نشود."
رییس اتاق همدان اظهار نمود "بحث مالیات در دوره قبل شدت داشت ولی در حال حاضر مشکلات فعالین اقتصادی در حوزه مالیات کاهش چشم گیری داشته است."
 در ادامه شیوه نامه کمیسیون توسط مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون ها قرائت شد. 
همچنین علی اکبر فلاح نایب رییس اتاق همدان در این جلسه اظهار نمود "اعضای اتاق با توجه به مسائل و مشکلات در تولید و صادرات بیشترین درخواست برای عضویت در این کمیسیون را اعلام داشتند و مسئله اصلی در حال حاضر تأمین اجتماعی می باشد که با حل مسائل مرتبط می توان در بهبود فضای کسب و کار تأثیر گذار بود."
ایشان همچنین اعلام نمود "اخیرا از طرف وزیر کار توصیه نامه ای برای تأمین اجتماعی نوشته شده است به عنوان بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید که شامل 7 بند می باشد."
نایب رییس اتاق همدان "پرداخت مشوق های دولتی را تاثیر گذار" بیان و اظهار نمود "جهت حمایت از کارگاه های فعال و در حال توسعه میتوان با معافیت های پرداخت حق بیمه کارگران به این امر جامه عمل پوشاند."
 شایان ذکر است اعضای هیأت رییسه کمیسیون فوق در اولین جلسه این کمیسیون با رأی گیری از اعضای حاضر به ترتیب "آقای علی اکبر فلاح نایب رییس محترم اول اتاق همدان به عنوان رییس کمیسیون و آقایان حمیدرضا المعی و مهدی شریفی به ترتیب نایب رییس اول و دوم" معرفی شدند. 
در پایان تقویم سالیانه کمیسیون با نظرخواهی از اعضا تدوین و همچنین رییس و اعضای دو کمیته "1- امور مالیاتی2- امور تأمین اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی" مشخص شدند.
 
  • تاریخ :
  • 19 اردیبهشت 1398