برگزاری اولین جلسه انجمن مبل و منبت استان همدان

 
اولین جلسه هیأت مدیره انجمن تولید و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان روز پنج شنبه 23 فروردین ماه 1397 در سالن جلسات نمایندگی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه "در خصوص چگونگی فعالیت انجمن، تهیه محل مناسبی برای انجمن، انتخاب دبیر، تأمین نیازهای اولیه، چگونگی افتتاح حساب بانکی، تهیه سربرگ و لوگوی انجمن، زمان برگزاری جلسات هیأت مدیره، پیگیری دریافت حق ورودی و عضویت اعضاء برای سال 1397، تنظیم برنامه های آموزشی برای اعضاء، بررسی چگونگی عضویت اعضاء جدید، لزوم هماهنگی با ادارات و نهادهای شهرستان و استان، برگزاری جلساتی با مسئولین شهرستان و طرح انتظارات این تشکل، برنامه ریزی برای حضور در هیأت ها و نمایشگاههای خارجی و داخلی و تأکید بر ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی برای ورود به بازارهای خارجی که هدف اصلی این تشکل می باشد" بحث و تبادل نظر شد.
 گفتنی است در این جلسه مقرر گردید "هر هفته یک جلسه هیأت مدیره برگزار و پیرامون برنامه های انجمن بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم شود."    
 
  • تاریخ :
  • 23 فروردین 1397