برگزاری اولین جلسه کمیسیون آموزش اتاق همدان

 
اولین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و بهره وری و مسئولیت اجتماعی در آغاز فعالیت دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق همدان باحضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان و اعضای کمیسیون روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان با اعلام اینکه "واحد آموزش اتاق همدان در دوره قبل موفق به کسب رتبه برتر در بین اتاق های بازرگانی کشور شد" اظهار نمود "فعالیت و عملکرد کمیسیون آموزش در کسب این موفقیت تأثیر بسزایی داشته و تهیه و تدوین فرم های نیازسنجی آموزشی توسط کمیسیون آموزش در دوره قبل موجب برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز اعضا شد."
 در ادامه با توجه به دستور جلسه مبنی بر انتخابات هیأت رییسه کمیسیون در دوره نهم فعالیت هیأت نمایندگان اتاق همدان، مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان به قرائت "شیوه نامه کمیسیون" پرداخت.
 سپس هیأت رئیسه کمیسیون با رأی گیری از اعضای حاضر به ترتیب "نسترن شریفی رییس کمیسیون، سید مهدی اعتصامی نوین و خاطره خانلرزاده به عنوان نایب رییس اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند."
در پایان جلسه نیز رؤسای کمیته های تخصصی کمیسیون با عناوین "1- کمیته آموزش، بهره وری و تعامل صنعت و دانشگاه 2- کمیته پژوهش، فناوری و مدیریت سیستم های کیفیت و تدوین استاندارد 3- کمیته رسانه، ارتقاء فرهنگ و اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی" معرفی شدند و مقرر شد "کمیته های مذکور در غالب دو کمیته تجمیع گردد که سلیمان آبادی و خانلرزاده به عنوان مسئول این دو کمیته انتخاب شدند.
 
  • تاریخ :
  • 25 اردیبهشت 1398