شنبه 31 شهریور ماه 1397

برگزاری بیستمین جلسه کمیته صادرات، واردات، بازرگانی در ملایر

 
بیستمین جلسه کمیته صادرات، واردات، بازرگانی و حمل و نقل  روز دوشنبه  5 شهریورماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه پیرامون "تأثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات و واردات، چگونگی استفاده از ارز ثانویه برای واردات، مشکلات وارد کردن ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی و دستورالمعل های صادره طی چند ماهه اخیر پیرامون مسائل ارزی" بحث و تبادل نظر شد. 
گفتنی است در این جلسه پیشنهاد اعضاء بر این بود که "از طریق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی با رایزن های اقتصادی ایران در کشورهای مختلف هماهنگی تا نتایج اقدامات و بررسی های پیرامون بازار محصولات مورد نیاز در کشورهای هدف را جهت اطلاع برای برنامه ریزی صادرکنندگان محصولات مختلف از ایران قرار دهند به نحوی که کالاهائی که بازار بهتری دارند به موقع تهیه و صادر شوند." 
 
تاریخ: 5 شهریور 1397