برگزاری بیست و چهارمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق همدان

 
بیست و چهارمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز شنبه 10 آذر 1397 در محل سالن جلسات شرکت پایا بسپار آریا برگزار شد.
جلسه فوق باتوجه به ارزیابی های صورت گرفته یکی از معضلات اصلی واحدهای تولیدی استان"تهیه مواد اولیه" تشکیل شد.
لذا دستور جلسه "بررسی مشکلات تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین مشکلات فروش داخلی و صادرات محصولات واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شده بود."
در این جلسه علی اکبر فلاح رییس کمیسیون به ارائه "گزارشی از عملکرد, مکاتبات و پیگیری های کمیسیون" پرداخت.
با توجه به "اهمیت موضوع دستور جلسه کمیسیون" مقرر گردید "اعضاء ضمن تکمیل فرم نظرسنجی در رابطه با مشکلات و راهکارهای آن در جلسه فوق العاده کمیسیون که در هفته آتی برگزار می شود, جمع بندی و تصمیم گیری نمایند."
در پایان جلسه پس از ارائه گزارش محمود رجبی مدیرعامل شرکت پایابسپار آریا, اعضاء کمیسیون بازدیدی از واحدهای مختلف شرکت به عمل آوردند.
 
  • تاریخ :
  • 10 آذر 1397