برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن سیب زمینی استان همدان

 
جلسه مجمع عمومی انجمن سیب زمینی استان همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان و طاهره ایزدی مسئول تشکل های اقتصادی اتاق همدان روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه زبردست با اعلام اینکه "یک پنجم سیب زمینی کشور در استان همدان تولید می شود" اظهار نمود "حضور فعالین کشاورزی در بخش سیب زمینی در انجمن ملی سیب زمینی نتایج مثبتی برای سیب زمینی کاران استان به همراه داشته است."
رییس اتاق همدان خاطرنشان ساخت "با توجه به پتانسیل بالای استان در تولید سیب زمینی در دوره های قبل هیچ نماینده ای از همدان در انجمن ملی سیب زمینی کشور عضویت نداشت و در نتیجه فعالین در بخش کشاورزی در تصمیم گیری ها  در سطح ملی تاثیرگذار نبودند."
وی افزود "مسائل و مشکلات اعضای انجمن در کمیسیون ها و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و در صورت عدم دریافت نتیجه در سطح ملی مطرح  و پیگیری می شود."
 در ادامه جلسه با توجه به دستورجلسه "گزارش عملکرد انجمن توسط  هیأت مدیره انجمن قرائت و سپس بازرس اصلی و علی البدل با رأی گیری از اعضاء به مدت یک سال انتخاب شدند."

شایان ذکر است پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه همدان پیام مورخ 30/10/1397،جلسه فوق تشکیل و پس از رسمیت یافتن جلسه، حسن توکلی نیک به سمت رییس، محمود مرادی مرام  به سمت ناظر، محسن احمدلو   به سمت ناظر، پرستو سبزی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

تصمیمات زیر در این جلسه اتخاذ شد:

الف 1-گزارش عملکرد هیات مدیره توسط خسرو طالبی رحیق قرائت گردید.(متن پیوست)

الف 2- گزارش خزانه دار صورت های مالی و تراز توسط علی محمودی قرائت گردید. .(متن پیوست)

الف 3-گزارش بازرس احمد مرادی دائم  قرائت گردید. (متن پیوست)

ب .مجمع بعداز استماع گزارش های فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوی اعضا و ارائه پاسخ لازم ازسوی هیئت مدیره گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره و ترازمنتهی به سال مالی را تصویب گردید.

ج. جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیراتخاذ گردید.

1- آقای احمد مرادی دائم با 16 رأی                 

2-    آقای ایوب طالبی  با 12  رأی                   

3- آقای رحیم بهرامی  با 4  رأی              

در نتیجه احمد مرادی دائم به سمت بازرس اصلی و ایوب طالبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

 
  • تاریخ :
  • 17 بهمن 1397