برگزاری جلسه نمایندگان هیئت حل اختلاف دارایی اتاق همدان

 
جلسه نمایندگان هیئت حل اختلاف دارایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق همدان و محمد دلشادی مدیرکل امور مالیاتی استان همدان روز چهارشنبه 28 آذر 97 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رییس اتاق همدان با اشاره به " تصویب شیوه نامه جهت انتخابات و پیگیری مسائل هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی" اعلام نمود "طبق شیوه نامه هیأت نظارت در این خصوص تشکیل و حمیدرضا رهبر به عنوان ریاست هیأت نظارت و سمیه صادقی به عنوان دبیر هیأت نظارت و اعضاء هیأت متشکل از مشاورین اتاق آقایان المعی، ذوالحواریه، جعفری نسب، فلاح، جعفری، ابراهیمی و نجفی می باشند."
زبردست افزود "جهت نظارت بر امور نمایندگان گزارش خود را در فرمت مربوطه که در اختیار آنان قرار میگیرد به صورت ماهیانه به دبیرخانه هیأت نظارت تحویل دهند."
در ادامه دلشادی بابیان اینکه "طرح جامع مالیاتی در آبان ماه و آذرماه انجام گرفته و تغییرات بسیار بالایی در این طرح وجود داشته و از این به بعد مشکلات قبل برای مؤدی نخواهد بود" خواستار "برگزاری دوره آموزشی برای نمایندگان" شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان افزود "نقض رأی یعنی نقص کار هیأت ها و وقتی پرونده ای پس از ارجاع به دیوان عدالت، برمی گردد یعنی نقص در کار هیأت بوده و تمام این پرونده ها مستلزم هزینه می باشند و مستلزم دقت بیشتری هستند."
وی اعلام نمود "در طرح جامع مالیاتی ارزش افزوده و مالیات ادغام شده و هر دو با هم محاسبه میشود."
دلشادی گفت "در مورد خرید مواد اولیه و پرداخت ارزش افزوده، اگر اسم کالا در ماده 12 قاون مالیاتی باشد کالا معاف است در غیر این صورت معاف نمی باشد." 
در ادامه نمایندگان به بیان برخی از مسائل خود به شرح زیر پرداختند:
1- انشاء رأی در همان جلسه انجام شود و فرمی طراحی گردد به عنوان فرم تأیید کار که در جلسات به امضاء مؤدی و نمایندگان برسد.
2- پرونده هایی که به شهرستان ها میروند به همدان ارجاع داده شود.
3- ابهام در قانون ارزش افزوده و همچنین نیاز به برگزاری دوره های آموزشی برای نمایندگان و مؤدیان.
 
  • تاریخ :
  • 28 آذر 1397