برگزاری جلسه کانون زنان بازرگان اتاق همدان

 
جلسه کانون زنان بازرگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز چهارشنبه 23 مرداد ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه خاطره خانلرزاده رئیس انجمن با "ارائه گزارش عملکرد کانون در ماه گذشته" خواستار "حضور فعال اعضاء در جلسات" شد.
خانلرزاده با اعلام اینکه "دفتر کانون در خانه تشکل های استان افتتاح شده است" گفت "اعضای کانون در طول هفته می توانند جهت برگزاری جلسات کاری به دفتر مراجعه نمایند."
وی افزود "روزهای پنج شنبه جهت ارائه خدمات مشاوره توسط اعضای متخصص کانون در رشته های مختلف در دفتر کانون درنظر گرفته شده است."
شایان ذکر است در این جلسه "تقاضای همکاری توسط شرکت استارتاپی هم پیوند با کانون زنان بازرگان" بررسی و مقرر شد "تفاهم نامه با شرکت مذکور منعقد و اولین استارتاپ بانوان در کشور راه اندازی شود."
در این جلسه همچنین "برنامه ریزی دوره های آموزشی فصل پاییز با نظر سنجی از اعضاء انجام پذیرفت."
 
  • تاریخ :
  • 23 مرداد 1398