برگزاري دوره آموزشي قوانين تأمين اجتماعي با موضوع حسابرسي در ملاير

 
دومين دوره آموزشي قوانين تأمين اجتماعي با موضوع حسابرسي روز پنج شنبه 14 تيرماه 1397 با حضور جمعي از اعضاء اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي شهرستان در محل نمايندگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي همدان در ملاير برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي اتاق همدان، در اين جلسه پيرامون مواردي که " هر بخشي با توجه به شرايط انجام کار، ميزان حق بيمه پرداختي چند درصد است و چگونه بايد عمل کرد" مطالبي مطرح شد.
همچنين در ادامه در خصوص "دستمزدها، حق اياب و ذهاب، حق المشاوره، حق کارشناسي،              حق وکالت، حق التدريس، مديريت پروژه، حق الزحمه پزشکان، کارهاي ساختماني، حق حضور اعضاء هيأت مديره شرکت ها، تأسيسات ساختماني، هزينه هاي قبل از بهره برداري، فعاليت هاي فني و مهندسي، طراحي صنعتي، مميزي، فعاليت هاي خدماتي، حمل و نقل و ..." بحث و تبادل نظر شد. 
 
  • تاریخ :
  • 14 تیر 1397