برگزاری دومین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش، بهره وری و مسئولیت اجتماعی اتاق همدان

 
دومین جلسه کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش، بهره وری و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه مسعود عبدالملکی مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان اظهار نمود "باتوجه به حضور نمایندگان اتاق در جلسات کمیسیون آموزش اتاق ایران، گزارشی از جلسات و مصوبات در اتاق همدان" ارائه شود.
مسئول آموزش اتاق همدان گفت "باتوجه به نیازسنجی های انجام شده در سال گذشته از واحدهای تولیدی استان، دوره های آموزشی متناسب با اعلام نیاز اعضای اتاق برگزار شده است."
عبدالملکی با اشاره به دستورجلسه کمیسیون مبنی بر "عارضه یابی در شهرک صنعتی بوعلی به عنوان الگویی برای بخش صنعت استان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان و سازمان صمت" خاطرنشان ساخت "کمیته عارضه یابی در کمیسیون صنایع فعالیت خود را آغاز نموده و مسائل را میتوان در کمیته فوق پیگیری کرد."
سپس نسترن شریفی رئیس کمیسیون با اشاره به "اجرای طرح تاپ از طرف سازمان صمت" گفت "این طرح ارتباط بین صنعت و دانشگاه را بهبود می بخشد."
شریفی افزود "کلیه فعالین اقتصادی که کارآفرینی انجام داده اند در طرح فوق می توانند ثبت نام نمایند."
در ادامه اعضای کمیسیون به بیان پیشنهادات خود درخصوص "دوره های آموزشی مورد نیاز و همچنین نحوه برگزاری دوره ها" پرداختند.
سپس "برنامه ریزی آموزشی دوره های جدید در سال 98" با نظرخواهی از اعضاء اعلام شد.
در پایان اعضای حاضر که "تمایل به عضویت در کمیته ها و گروه های تخصصی کمیسیون داشتند اعلام آمادگی نمودند و فعالیت کمیته های کمیسیون نیز برنامه ریزی شد."
 
 
 
 
  • تاریخ :
  • 8 مرداد 1398