برگزاری دومین جلسه کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق همدان

 
دومین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز سه شنبه 30 مهرماه 1398 در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه سید مجید مختار موسوی رییس کمیسیون در خصوص "عملکرد کمیسیون و جلسات برگزار شده قبلی" توضیحاتی ارائه و اعلام نمود "اتاق از طریق این کمیسیون ها نظرات مشورتی خود را به مسئولین استان و کشور و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام می نماید."
وی خاطرنشان ساخت  "جلساتی به همراه نواب رئیس، دبیر اتاق و مسئول دبیرخانه کمیسیون ها با نظام مهندسی ساختمان، انجمن پیمانکاران، انبوه سازمان و مشاورین تشکیل شده است."
موسوی در ادامه در زمینه "قانون بهبود فضای کسب و کار" توضیح و نسبت به "لزوم دعوت آقای دکتر نهاوندیان رئیس اسبق اتاق ایران به استان که در زمان ایشان این قانون تصویب شد" تاکید کرد.
رئیس کمیسیون همچنین توضیحاتی در خصوص "عملکرد اتاق همدان و کسب مقام برتر کشوری در تشکل سازی و ثبت 18 تشکل  و تاسیس صندوق ضمانت صادرات در اتاق همدان" ارائه داد.
ایشان در بخش پایانی صحبت های خود باتوجه به دستور جلسه کمیسیون مبنی بر "اولویت های کمیسیون در دوره نهم، اولویت های تکمیلی و پیشنهادی خود را" بیان نموده و از "اعضای و هیئت رئیسه کمیسیون درخواست اظهار نظر در این خصوص را" داشت.
موسوی همچنین بر پیگیری ویژه در زمینه "مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" تاکید داشت.    
  در ادامه نواب رئیس کمیسیون مرتضی اسکندری و مهدی درویشی در خصوص "عملکرد کمیسیون و هیئت رئیسه و لزوم توجه ویژه به مشکلات اعضای کمیسیون و بخصوص چهار تشکل بزرگ نظام مهندسی ساختمان، انجمن انبوه سازان، انجمن پیمانکاران و انجمن مشاورین" تاکید داشتند.
سپس مسعود عبدالملکی مسؤول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق در زمینه "دستور جلسه و اولویت ها و شرح وظایف کمیسیون" مطالبی بیان داشته و "کلیاتی نیز در زمینه وظایف اتاق و بخش های مختلف آن و کمیسیون های مختلف" اعلام نمود.
عبدالملکی تأکید داشت "پیرو دستور هیئت نمایندگان و ریاست اتاق مقرر گردیده به منظور استفاده مناسب تر از تسهیلات اتاق برای تشکل ها و انجمن ها، اعضای آن ها در اتاق عضو شده و از این طریق همکاری بیشتری شکل گیرد."
 
  • تاریخ :
  • 30 مهر 1398