برگزاری سومین جلسه برنامه های راهبردی آموزش و پژوهش در اتاق همدان

 
سومین جلسه بررسی برنامه های راهبردی آموزش پژوهش و ترویج در حوزه کشاورزی با حضور نمایندگان سازمان های مرتبط روز یکشنبه 19 خردادماه 1398 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این جلسه با هدف "تدوین نقشه راه اجرایی و مشترک جهت تولید محصولات غذایی سالم و استاندارد جهت توسعه صادرات برگزار شد."
در این جلسه "برنامه های لازم جهت رسیدن به اهداف و راهبردهای برنامه ششم توسعه توسعه استان در بخش کشاورزی" توسط کارشناسان ارائه شد.
همچنین "برنامه های اجرایی سال 98 دستگاه های اجرایی ذیربط و بررسی کارشناسی باهدف تنظیم نقشه راه مشترک" با توجه به دستورجلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است در این جلسه نمایندگان سازمان های "مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، فنی و حرفه ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و نظام مهندسی کشاورزی استان"حضور داشتند.
 
  • تاریخ :
  • 19 خرداد 1398