برگزاری سومین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان

 
سومین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز شنبه 13 مهرماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه علی اکبر فلاح رئیس کمیسیون با توجه به دستور جلسه اول کمیسیون خواستار "ارائه اخبار و گزارش توسط اعضاء" شد.
سپس فلاح گزارشی از "جلسه شورای گفتگوی ماه گذشته با موضوع تأمین اجتماعی" بیان و اظهار نمود "در جلسه مقرر گردید کمیته ای ویژه تحت نظارت و مدیریت ظاهر پورمجاهد به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان و با حضور بازرسی استانداری و عسگری مدیر کل امور اقتصادی استانداری و نماینده اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز گزارشی تهیه و به استاندار همدان تحویل داده شود و نتیجه موضوع در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح گردد."
رئیس کمیسیون درخصوص جلسات حل اختلاف افزود "حضور قاضی برای تطابق قوانین حقوقی است و از ایشان راهنمایی گرفته می شود و در تجدید نظرخواهی بدون نظر قاضی، افراد تمکین نمی نمایند."
وی خاطرنشان ساخت "مقرر است جلسه ای با سازمان امور مالیاتی با حضور ریاست اتاق همدان و ریاست امور مالیاتی، اعضای هیات ها و قضات برگزار و مسائل مهم مورد نظر در آن جلسه مطرح و بررسی خواهد شد."
اولویتهای کمیسیون به شرح زیر اعلام شد:
-بررسی عملکرد قانون مالیات های مستقیم  و شناخت چالش های بخش خصوصی در برخورد با این قانون و ارائه راهکار در خصوص قانون مالیات و مالیات برارزش افزوده و مطالعه و بررسی تجربه های سایر کشورها در مالیات بر مصرف
-احصاء قوانین مخل کسب و کار مالیاتی و تامین اجتماعی و پایش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالشهای موجود فعالان اقتصادی، تهیه گزارشات کارشناسی، برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی و مذاکره با مسئولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
- پیگیری و پیشنهاد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده 
- پیگیری مربوط به معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی و بخشنامه های متناقض در تحویل ارز حاصل از صاردات و بررسی چالش مالیاتی که تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد می کند و ارائه راهکار در این زمینه برای کم کردن مشکلات و مسائل موجود صادرکنندگان  
- توجه به امر آموزش و برنامه های آموزشی جهت مودیان، اعضای اتاق و اعضای هیئت های نمایندگان اعم از مالیاتی و تامین اجتماعی
- ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح  و طرح های پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه قوانین تامین اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون و احصاء قوانین و دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر قانون
- نظارت کامل بر هیئت های تشخیص مطالبات مالیاتی و تامین اجتماعی از طریق دریافت گزارشات و تجزیه و تحلیل در هیئت نظارت بر اساس شاخص های تعریف شده در آئین نامه نظارتی
 
  • تاریخ :
  • 13 مهر 1398