شنبه 31 شهریور ماه 1397

برگزاری سی و سومین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق همدان

 
سی و سومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست روز سه شنبه 29 خردادماه 1397 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه داوود شعبانلو با اشاره به اینکه "تشکیل انجمن سیر حلقه گمشده این محصول میباشد" افزود "در اتاق و تشکل ها باید نقش مربی را داشته باشیم و در جهت هدایت و حمایت سیرکاران و صادرکنندگان سیر انجمن سیر را در استان تأسیس نماییم."
رییس کمیسیون کشاورزی خاطرنشان ساخت "باید اقدام کوتاه مدت برای سیر داشته باشیم."
داریوش سرحدی نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه "در سالجاری باغات گردو، زردآلو و سیب و ... دچار سرمازدگی شده اند" اظهار نمود "این مشکل بزرگی برای کشاورزان و مصرف کنندگان میباشد و تأمین میوه شب عید در سالجاری دچار مشکل می شود."
محمود رشادی رییس اتحادیه لبنیات استان گفت "صدور تولیدات مواد خام برای استان ممکن است در کوتاه مدت و برای عده ای معدود سودآور باشد اما در بلند مدت و برای عامه مردم و استان زیان آور است."
وی افزود "در بررسی حجم آب مورد نیاز تولید هر واحد از محصولاتی چون سیب زمینی– انگور– صیفی جات زمینی و درختی و... مبین و گواه این ادعا است." 
در ادامه جلسه عمده ترین مشکلات سیرکاران به شرح زیر بیان شد:
1- عدم ثبات قیمت و نظارت
2-کلی فروشی به صورت غیر بسته بندی 
3-عدم وجود انبار و انبارداری 
4-کارشناسی نبودن کشت سیر و سطح برداشت نسبت به استاندارد جهانی 
5-مکانیزه نبودن کاشت– داشت و برداشت
6-کار نکردن برعصاره سیر و فرآورده های آن 
7-عدم وجود زنجیره تولید 
8-عدم وجود برند برای سیر
 
تاریخ: 29 خرداد 1397