برگزاری سی و ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق همدان

 
سی و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی, آب و محیط زیست اتاق همدان روز یکشنبه 11 آذرماه 1397 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه داود شعبانلو با اشاره به دستور جلسه اول کمیسیون مبنی بر "بررسی مشکل سوخت رسانی به واحدهای تولیدی دام, طیور, گلخانه و قارچ" گفت "این موضوع از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شده است."
رییس کمیسیون خواستار "اعلام مشکلات گازرسانی واحدها جهت بررسی توسط اعضاء" شد.
در خصوص مسئله فوق اظهار نمودند "گلخانه داران و واحدهای تولیدی توان پرداخت هزینه هنگفت گازرسانی را ندارند و انجام پروسه گازرسانی زمان زیادی لازم دارند."
درخواست بعدی اعضاء "همکاری شرکت نفت با واحدهای تولیدی تا زمانیکه نفت تزریق شود و واحدها سیستم های خود را تجهیز نمایند." 
دستور بعدی جلسه "بررسی نیازهای آموزشی کمیسیون" بود که توسط اعضاء پیشنهادات خود را مطرح نمودند و دبیر جلسه موظف به پیگیری از طریق واحد آموزش اتاق شد. 
شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد "جلسه ای با حضور ریاست شرکت گاز و واحدهای تولیدی که مشکل گاز رسانی دارند جهت بررسی مشکلات برگزار شود."
 
 
  • تاریخ :
  • 11 آذر 1397