برگزاری سی و پنجمین جلسه کمیسیون معادن در اتاق همدان

 
سی و پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز پنج شنبه 11 بهمن ماه 1397 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه  ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت "باید به این نکته توجه شود که واقع شدن معادن در حوزه روستاها باعث بوجود آوردن خسارت به باغ ها و زمین های کشاورزی و محصولات و مراتع روستاییان می شود و باید به اعتراضات روستاییان در این خصوص توجه شود."
رییس اتاق همدان خاطرنشان ساخت "موارد مطرح شده در جلسه فوق العاده ای قبل از برگزاری جلسه شورای گفتگو که در تاریخ 25 بهمن ماه برگزار می شود با حضور ایشان و مدیران ذیربط با مصوبات اجرا نشده طرح موضوع شود." 
وی همچنین افزود "پس از مذاکره با استاندار احتمالا" به غیر از جلسه آتی شورای گفتگو جلسه شورای گفتگوی دیگری با محوریت معادن برگزار خواهد شد."
 در ادامه رحیم مرتضایی رئیس کمیسیون معادن اعلام نمود "در طی 4 سال گذشته تعداد 50 جلسه کمیسیون معادن در اتاق بازرگانی برگزار شده است و2 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکلات معادن نیز برگزار شده است."
مرتضایی افزود "دو مصوبه در سطح ملی مطرح شده: 1) بررسی قوانین در اتاق بازرگانی ایران 2) قانون ششم توسعه ؛ که متعاقبا" در خصوص مصوبه دوم جلساتی برگزار شده است."
یکی از مشکلات مطرح شده توسط اعضاء "قابل استناد نبودن اطلاعات معادن در سطح کشور بود."
 
  • تاریخ :
  • 11 بهمن 1397