برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان

 
پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه همدان پیام مورخ 26/3/1398، جلسه مجمع عمومی عادی انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان روز پنج شنبه 13 تیرماه 1398 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور طاهره ایزدی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  همدان و مشارکت تعداد 15 نفر اعضای مربوطه تشکیل شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط حسام نجاری قرائت شد.
سپس خزانه دار و بازرس انجمن به ارائه گزارش پرداختند. 
در ادامه بعد از استماع گزارش های فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوی اعضا و ارائه پاسخ لازم ازسوی هیأت مدیره گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره و تراز منتهی به سال مالی 29/12/1397 تصویب شد.
همچنین روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.
در پایان با توجه به دستور جلسه و رأی گیری از اعضاء مجتبی فراهانچی به سمت بازرس اصلی و عبدالحمید پیله ور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. 
 
  • تاریخ :
  • 13 تیر 1398