برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مبل و منبت استان همدان

 
مجمع  عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل و منبت استان همدان روز یکشنبه 16 بهمن ماه 1397 با حضور طاهره ایزدی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  و کشاورزی ایران در محل نمایندگی اتاق همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، جلسه فوق پیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه همدان پیام مورخ 30/10/1397 تشکیل شد. 
پس از رسمیت یافتن جلسه غلامحسین زندیه به سمت رییس، محمود حبیبیان به سمت ناظر، محمود تیموری به سمت ناظر، پرستو سبزی  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 مجمع پس  از ذکر نام و یاد خداوند متعال  رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر  شد و  تصمیمات زیر اتخاذ تصمیم کرد:
الف 1-گزارش عملکرد هیات مدیره توسط میرسنجری قرائت گردید.(متن پیوست)
الف 2- گزارش خزانه دار صورتهای مالی و تراز توسط  احمد اکبری قرائت گردید. .(متن پیوست)
الف 3-گزارش بازرس  محمد نجفی  قرائت گردید. .(متن پیوست)
ب .مجمع بعداز استماع گزارش های فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوی اعضا و ارائه پاسخ لازم ازسوی هیئت مدیره گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره و ترازمنتهی به سال مالی 29/12/1396 را تصویب گردید.
ج. جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیراتخاذ گردید و محمد نجفی به سمت  بازرس اصلی و  محمد مرادی جوکار به سمت بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
 
  • تاریخ :
  • 16 بهمن 1397