شنبه 31 شهریور ماه 1397

برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ملایر

 
نوزدهمین جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست روز دوشنبه  19 شهریورماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر  برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه با توجه به "فصل برداشت انگور در شهرستان و عدم دریافت کربنات سدیم مورد نیاز باغداران، تاکنون علی رغم پیگری هائی که از سال گذشته انجام شده و در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان نیز سازمان تعاونی روستائی را مسئول تأمین و توزیع این مواد شده بود، بدلیل عدم انجام کار، اکثر باغداران از کربنات غیر مرغوب و متفرقه که توسط افراد غیر مسئول تهیه و توزیع می شود، استفاده نموده اند که در محصول نهائی ( کشمش صادراتی ) تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت" اعضاء به ارائه راهکار پرداختند.
 هم چنین پیرامون "راهکارهائی که برای ثبت جهانی انگور ملایر که در دست اقدام می باشد و در آینده نزدیک کارشناسان فائو از باغات این شهرستان بازدید خواهند داشت" بحث و تبادل نظر شد.
 در پایان نیز در خصوص "تعطیلی بخش قابل توجهی از مرغداری های تخم گذار و گوشتی شهرستان گزارشی" ارائه و مقرر شد "موضوع در دستور کار جلسه بعدی قرار بگیرد و موارد بطور دقیق مشخص و جهت پیگیری و طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به اتاق همدان ارائه گردد." 
 
تاریخ: 19 شهریور 1397