برگزاری نوزدهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اعضاء

 
نوزدهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اعضای اتاق بازرگانی، صنایعف معادن و کشاورزی استان همدان روز یکشنبه 18 فروردین ماه 1398 در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این جلسه با حضور گیدو ویشا مدیر بخش برق و الکترونیک موسسه   SBHاز کشور آلمان، مقیدی مدیر موسسه  SBH آلمان در ایران و بیش از 40 نفر از اعضای کمیسیون مرکب از: نمایندگان دانشگاه های استان، محققین مرکز تحقیقاتی، مشاورین کمیسیون، نمایندگان موسسات آموزشی، نمایندگان دستگاه های دولتی ذیربط استان و نمایندگان تعدادی از شرکت های صنعتی حاضر در طرح همکاری های مشترک آموزشی ایران و آلمان ( دوآل )و اعضای کمیسیون ها و اعضا و روسای تشکل های اتاق برگزار شد.
در ابتدای جلسه  نتایج بازدیدهای میدانی تشریح و ضمن توضیح کامل طرح توسط ریاست کمیسیون رضا کاویانی تبار و دبیر کمیسیون مسعود عبدالملکی، مقیدی نیز "روند اجرای طرح، مکانیسم اجرایی و چگونگی همکاری سازمان فنی حرفه ای، اتاق بازرگانی و شرکت های متقاضی و علاقمند به همکاری در طرح را" تشریح و موارد "مورد توافق در تفاهم نامه منعقده با سازمان فنی حرفه ای کشور و اتاق ایران را" توضیح داد.
 ایشان در ادامه ضرورت توجه به "اهداف این طرح را جهت توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری" را بیان و "مهارت محوری و مهارت آموزی را در محیط فنی حرفه ای و محیط واقعی کار در سازمان فنی حرفه ای را از مشخصات بارز طرح" دانست. 
در ادامه جلسه با توجه به "توضیحات نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان" قرار شد "از مزایای طرح کار ورزی وزارتخانه در این طرح استفاده و همکاری با آموزش و پرورش جهت توسعه این سیستم در سطح مدارس همانند کشور آلمان مد نظر قرار گیرد."
سپس مقیدی در خصوص "فعال کردن شورای راهبری تشکیل شده در اتاق" تاکید و مقرر گردید "در هفته آتی جلسه شورای راهبری با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان فنی حرفه ای استان تشکیل و اعضای کمیسیون نیز از امکانات سازمان فنی حرفه ای استان بازدید داشته باشند."
ضمناً مقرر گردید "رشته های دارای اولویت استان توسط کمیسیون، اتاق و فنی حرفه ای جمع بندی و در بخش های مختلف اقتصادی استان مشخص و با همکاری نزدیک تشکل ها و اعضای اتاق با سازمان فنی حرفه ای و با همکاری نزدیک موسسه SBHآلمان این اولویت ها در سال جاری و طبق زمانبندی پروژه و اتاق ایران اجرایی گردد."
همچنین با توجه به "دستور جلسه کمیسیون در خصوص تقویم آموزشی سال 1398" نیز بحث و بررسی شده و مقرر گردید با پیشنهاد عبدالملکی و توضیحات و نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون ، برنامه آموزشی سال 98 با توجه به اهداف و مکانیسم اجرایی طرح دوآل و استفاده از اهداف این طرح و با توجه به استانداردهای فنی حرفه ای و توانمندی این سازمان برنامه ریزی گردد."
 
  • تاریخ :
  • 18 فروردین 1398