شنبه 31 شهریور ماه 1397

برگزاری هجدهمین جلسه کمیته کشاورزی در ملایر

 
هجدهمین جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست روز دوشنبه 11 تیرماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه پیرامون "راه های تغییر در روش باغداری انگور جهت بهبود تولیدات انگور، افزایش میزان تولید در سطح، استفاده از آبیاری قطره ای، اجرای طرح فراز (داربستی) کردن باغات، نحوه برداشت، خشک کردن و نگهداری کشمش با استفاده از زیر انداز و نگهداری در سبد جهت جلوگیری از خسارات وارده به کشمش که در حال حاضر در گونی نگهداری می شود" بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در این راستا بر "لزوم همکاری بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی جهت آموزش باغداران و جلب اعتماد آنها به استفاده از روش های نوین" تأکید شد. 
گفتنی است در این جلسه مقرر شد "برای اطلاع رسانی و آموزش هماهنگی لازم صورت گیرد که تا فرصت باقی است، به طرق مختلف مسائلی که لازم است با باغداران در محل روستاها انتقال  داده شود."   
 
تاریخ: 6 تیر 1397