برگزاری هجدهمین جلسه کمیسیون آموزش اتاق همدان

 
هجدهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اعضاء با حضور علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه زبردست با بیان اینکه "عدم آشنایی فعالین اقتصادی با قوانین و مقررات بانکی، تأمین اجتماعی، مالیاتی و ... باعث ایجاد مشکلات و مسائل می شود" خاطرنشان ساختند "یکی از اهداف عمده واحد آموزش برگزاری دوره های آموزشی باتوجه به نیازسنجی از اعضاء  می باشد."  ایشان اعلام نمودند "واحد آموزش اتاق همدان موفق به کسب رتبه برتر  در برگزاری دوره های آموزشی در اتاق های بازرگانی کشور شده است."
 در ادامه مسعود عبدالملکی دبیر کمیسیون به اعلام "گزارش عملکرد کمیسیون آموزش" پرداخت.
  ایشان اعلام نمود "کمیسیون آموزش در مهرماه 1395 تشکیل و تاکنون 18 جلسه به صورت ماهیانه برگزار شده است."
کارشناس آموزش اتاق همدان همچنین برخی از موارد مهم و شاخص آموزشی و پژوهشی مطرح شده در کمیسیون در بخش‌های آموزشی و پژوهشی را به شرح زیر بیان نمود:
1-تشکیل کمیته های سه گانه تخصصی با بیش از 25 جلسه
2- بررسی، انجام و تکمیل طرح نیازسنجی آموزشی و پژوهشی با حدود 10 جلسه کارشناسی کمیته تخصصی و 8 جلسه بررسی در کمیسیون و اجرای آن با بیش از 410 واحد صنعتی مورد مطالعه میدانی و استفاده از نتایج آن از شش ماهه دوم سال 1397  و بمنظور برنامه ریزی سال های 98 به بعد و انتخاب نماینده ای از کمیسیون برای برنامه ریزی آموزشی دستگاه های اجرایی و اتاق
3- بررسی، نیازسنجی و اجرای سیستم آموزشی دوگانه ایران و آلمان ( دوآل ) و شروع اجرای آن از اواخر بهمن سال 1397 به عنوان دومین استان برتر کشور پس از آذربایجان شرقی با حضور بیش از 40 واحد صنعتی و تشکلی اتاق که این میزان مشارکت در کل کشور بی نظیر بوده است. 
4- بررسی، نیازسنجی و شروع طرح مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) با بیش از 35 واحد صنعتی متقاضی که این میزان نیز بعد از اتاق اصفهان در کشور رتبه دوم را بخود اختصاص داده است.
 
  • تاریخ :
  • 17 بهمن 1397