برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون تشکل های اقتصادی اتاق همدان

 
پنجمین جلسه کمیسیون تشکل های اقتصادی و تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان روز  چهارشنبه 29 آبان ماه 1398 در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه محمدرضا ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون با تاکید بر"الزام فعالیت کمیته های تشکلها جهت ساماندهی تشکلها و جلوگیری از ایجاد تشکلهای موازی" خواستار "ارائه فرم ارزیابی به اعضای خارج از اتاق جهت ارزیابی دقیق مسائل" شد.
ابراهیمی همچنین به بیان "گزارش جلسه بررسی پنجره واحد سرمایه گذاری و استعلام از تهران درخصوص شاخص های  ارزیابی محیط کسب و کار و مقایسه با شاخص های استان" پرداخت.
رئیس جلسه با تاکید بر" افزایش تعداد اعضای اتاق" اظهار نمود "این امر جهت دریافت کرسی بیشتر در اتاق ایران تاثیرگذار است."
در ادامه نقیبی عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان اعلام نمود "نظام مهندسی ساختمان  8500 نفر عضو دارد که تعدادی از این اعضاء پروانه اشتغال دارند."
نقیبی اظهار نمود " برنامه ریزی جهت برگزاری همایش صدور خدمات فنی و مهندسی در سال آینده انجام شده است."
وی خواستار "فعالیت مهندسین جوان در بازسازی عراق و سوریه و اقداماتی توسط صدا و سیما در فرهنگ سازی زمینه های مختلف" شد.
آقای نقیبی همچنین "مذاکره با فنی و حرفه ای جهت دریافت کارت مهارت برای کارگران را پیشنهاد و خواستار "همکاری بیشتر مابین صنوف و تشکلها" شد. سپس شیرویه جعفری نسب مشاور امور مالیاتی اتاق همدان اظهار نمود "اتاق ها و تشکلها موانع را شناسایی و راهکار و پیشنهاد ارائه دهند."
جعفری نسب افزود "در تثبیت هر قانون از نظر کارشناسان اتاق ها و صنوف استفاده و استعلام شود."
وی همچنین توضیحاتی درخصوص "آخرین قوانین مالیاتی" ارائه نمود.
  گفتنی است در این جلسه پیشنهادات زیر توسط اعضاء مطرح شد:
* اعلام نظر اعضا درخصوص معافیت مالیاتی درحوزه کشاورزی جهت طرح در جلسه با نمایندگان مجلس 
* تشکیل کمیته ای با نمایندگان کمیسیون های تخصصی اتاق جهت بررسی مسائل اعضای کمیسیون های اتاق در حوزه مالیات و ارجاع به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
* بررسی سامانه بازارگاه و تشکیل کمیته جهت پیگیری عدم حذف تشکلها
 
  • تاریخ :
  • 22 آبان 1398