برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق همدان

 
چهارمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور اسفندیار خزایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و محمدمهدی نیک مرادی مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان روز دوشنبه 13 آبان ماه 1398 در محل سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه رحیم مرتضایی رئیس کمیسیون با توجه به دستور جلسه اول مبنی بر "ارائه اخبار توسط هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون" به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون پرداخت.
مرتضایی سپس به "مسائل بهره برداران با منابع طبیعی و امور اراضی" اشاره و خواستار"حضور کارشناسان این دو مجموعه در جلسات کمیسیون" شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان گفت "در مرحله اکتشاف با توجه به درخواست بهره بردار کل منطقه در اختیار وی قرار گیرد و میزان دخل و تصرف شهرستان ها نیز تعیین شود."
در ادامه نیک مرادی مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان درخصوص مشکلات مطرح شده توسط حاضرین اظهار نمود "در صورتیکه پرونده ها پس از تکمیل شدن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به امور اراضی ارسال شود، پیگیری از طرف جهاد کشاورزی در اولین فرصت انجام می پذیرد."
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی افزود "در یک دوره درمورد واگذاری های حریم شهر ملزم به واگذاری به اداره راه و شهرسازی بودیم و با توجه به قوانین و مقررات اداره راه امور انجام می شد."
وی همچنین گفت "تغییر کاربری باید قبل از هرگونه اقدام صورت پذیرد."
سپس خزایی مدیرکل منابع طبیعی استان همدان اعلام نمود "در سال جاری حدود 300 جلسه در حوزه معدن" تشکیل و در "کارگروه تعامل نیز حدود 60 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است."
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان خواستار "حضور فعالین حوزه معدن در کارگروه تعامل" شد.
وی همچنین به "تفاهنامه منعقد مابین منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت" اشاره و خاطرنشان ساخت "استان همدان به عنوان اولین استان در کشور اقدام به عقد این تفاهمنامه نمود."
شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد:
1- راهکار مناسب جهت حل مشکل محدوده های سلیس در مرحله اکتشاف جهت پیشگیری از تخریب منابع طبیعی ارائه شود.
2- مشکل محدوده های شهری که در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار گرفته است نیز پیگیری شود.
 
  • تاریخ :
  • 13 آبان 1398