برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون آموزش در اتاق همدان

 
یازدهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اعضاء روز چهارشنبه 23 اسفندماه 1396 در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در ابتدای جلسه مسعود عبدالملکی دبیر کمیسیون در خصوص "دستور جلسه و موارد مطرح شده در آن توضیحاتی" را بیان و در قالب یک پاورپوینت "اقدمات انجام شده آموزشی و پژوهشی را در سال 1396 در بخش های آموزش و پژوهش اتاق در قالب پاورپوینت" ارائه داد.
در ادامه جلسه هر یک از اعضای کمیسیون به طرح نظرات و دیدگاه های خود در خصوص دستور جلسه پرداختند.
مواردی که اعضاء تاکید داشتند به ترتیب زیر می باشد:
-مسایل و مشکلات بخش پژوهش بخصوص در زمینه تجاری سازی این پژوهش ها در بخش های مختلف و بخصوص بخش کشاورزی و گیاهان دارویی
- لزوم حل مشکلات بخش گیاهان دارویی از طریق شورای گفتگو در بخش مشکلات این بخش با علوم پژشکی و معاونت غذا و دارو
- دعوت از اعضای کمیسیون برای بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی و باغ گیاهان دارویی استان
- لزوم توانمندسازی جوانان و اعضای تشکل ها از حیث آموزش و پژوهش
- تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در این کمیسیون
- جلوگیری از موازی کاری در بخش رویدادها و استارتاپ ها با همکاری اتاق و پارک علم و فناوری
- تقویت نیازسنجی های علمی و برگزاری دوره های اموزشی مطابق نیاز و در محل کارگاه ها 
 
  • تاریخ :
  • 23 اسفند 1396