بیست و سومین جلسه کمیته کشاورزی در ملایر برگزار شد.

 
بیست و سومین جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست روز چهارشنبه                 10 بهمن ماه 1397 در محل نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در ملایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این جلسه در خصوص "بررسی مسائل و مشکلات بخش های مختلف کشاورزی و مواردی که عمومیت دارد و لازم است برای رفع مشکل در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و اتخاذ تصمیم شود" بحث و تبادل نظر شد.
موارد زیر از عمده موانع و مشکلات بخش فوق می باشد:
1- ضرورت تسریع گازرسانی به گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری ها و رفع موانع موجود با توجه به اینکه فرصت تعیین شده تا آخر سال 1397 می باشد و بدلیل فرصت کم پیشنهاد تمدید تا پایان                 سال 1398 شد. 
2- یکی از مشکلات اصلی باغداران انگور شهرستان، تأمین کربنات پتاسیم خوراکی می باشد که              هر ساله در فصل برداشت با کمبود این مواد مواجه و علی رغم طرح در دو جلسه شورای گفتگو ولی تاکنون اقدامی عملی صورت نگرفته است. 
3- بحث معافیت مشترکین روستائی و چاه های آب کشاورزی از پرداخت عوارض برق موضوع بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 و عدم اجرای آن در شهرستان توسط امور برق 
4- با توجه به تأکید متولیان بخش کشاورزی برای جایگزین نمودن کشت های جایگزین که نیاز کمتری به آب دارند مثل زعفران، گل محمدی و گیاهان داروئی و ضرورت تأمین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان جهت سرعت بخشیدن به توسعه این محصولات 
5- موارد دیگری از جمله تأمین نهاده های مورد نیاز مرغداری ها، پیش بینی احداث شهرک گلخانه ای در شهرستان برای توسعه کشت های گلخانه ای 
 
  • تاریخ :
  • 10 بهمن 1397