جلسه هیات نمایندگان بدوی و مطالبات تأمین اجتماعی اتاق همدان

 
نشست علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با حضور حمیدرضا رهبر رییس هیأت نظارت و نایب رییس اتاق همدان و اسمعیل نبوی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان همدان با نمایندگان اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی همدان در هیأت های نمایندگان بدوی و مطالبات تامین اجتماعی در سالن جلسات اتاق بازرگانی همدان روز سه شنبه 22 آبان ماه 1397 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رییس اتاق همدان در این جلسه با بیان اینکه "اعضای منتخب اکثریت در هیات های بدوی تجربه داشتند و نکات و مسائل خود را در جلسات قبل بیان داشته اند" تاکید نمودند  "انشای رای حتما باحضور اعضا صورت گیرد."
ایشان همچنین خواستار "اعلام تاریخ برگزاری جلسات از طرف تامین اجتماعی به اتاق جهت آمادگی اعضا برای حضور در جلسات" شدند.
زبردست اظهار نمود "نمایندگان بعد از جلسات بازخورد و گزارش جلسات را به اتاق همدان ارسال نمایند تا گزارش ماهیانه مدون از اعضا وجود داشته باشد."
ایشان همچنین با اشاره به "مشکل کارفرمایان انجمن پیمانکاران استان با تأمین اجتماعی" خاطرنشان ساختند "در صورت تمایل نماینده انجمن پیمانکاران برای حضور درجلسات ابتدا باید اقدام به احراز شرایط شیوه نامه باید داشته باشند."
زبردست خواستار "اعلام و اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی به اعضای هیأت نمایندگان در خصوص پرونده ها و زمان جلسات و همچنین اشاء رأی در جلسات" شد.
رییس اتاق همدان اعلام نمود "دوره آموزشی جهت آشنایی نمایندگان با امور مرتبط برگزار می شود."
ایشان همچنین جهت "بهبود عملکرد و همچنین اطلاع اتاق از روند امور" تاکید نمود "گزارش عملکرد نمایندگان به صورت فصلی یا ماهیانه از طریق سازمان به اتاق ارائه شود."
رییس اتاق همدان  در پایان سخنرانی خود تاکید داشت "نمایندگان اتاق در جلسات باید به قانون و مقررات اشراف و آگاهی کامل داشته باشند."
سپس حمیدرضا رهبر به بیان "آیین نامه انتخابات نمایندگان حل اختلاف و تأمین اجتماعی" پرداخت.
رییس هیأت نظارت و نایب رییس اتاق همدان خواستار "همکاری بیش از پیش نمایندگان و همچنین ارائه گزارشات به صورت منظم" شد.
در ادامه اسمعیل نبوی اظهار نمود "حسابرسی سازمانی جدا از تأمین اجتماعی است  که زیثر نظر مؤسسه حسابرسی می باشد."
رییس سازمان تامین اجتماعی استان خواستار "همکاری بیشتر شرکتها در انجام حسابرسی" شد.
وی افزود "هر شرکتی که می خواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید اظهارنامه مالیاتی و تامین اجتماعی خود را تکمیل نماید."
نبوی گفت "در جلسات آموزشی که توسط اتاق برگزار می شود نماینده تأمین اجتماعی هم جهت ارائه آخرین قوانین و اطلاعات حضور می بابند."
وی همچنین اعلام نمود "کمیته ای در سازمان تأمین اجتماعی شروع به فعالیت نموده است و به بررسی پرونده های فعالین اقتصادی پرداخته اند."
رییس سازمان تأمین اجتماعی همچنین خواستار "پرداخت اقساط به موقع و عمل به تعهدات کارفرمایان