حضور جمعی از مدیران استان و اعضای خانه مدیران در اتاق همدان

 
جمعی از مدیران استان و اعضای خانه مدیران استان و معاونین سازمان مدیریت صنعتی استان روز سه شنبه 21 اسفندماه 1397 در دفتر علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، این دیدار جهت عرض تبریک به مناسبت انتخاب جناب آقای زبردست ریاست محترم اتاق و اعضای هیئت نمایندگان دوره نهم در دفتر انجام شد.
حاضرین در این جلسه بقرار زیر بودند:
دکتر شانیان / رییس خانه مدیران استان همدان 
دکتر محمودی / مدیرکل اقتصاد دارایی استان همدان 
مهندس قیاسی / مشاور ارشد استانداری همدان 
مهندس دوستی / مدیرعامل شیرپگاه 
مهندس به خوش / مدیر روابط عمومی و دبیرشورای راهبردی خانه مدیران استان همدان 
دکتر شیرانی / عضو شورای راهبردی خانه مدیران استان و مسیول مرکز توانمند سازی زنان 
دکتر طاقتی احسن / مدیر رسانه همدان پیام 
دکتر اوقانی / معاون پژوهشی و آموزشی سازمان مدیریت صنعتی استان
مهندس احمدی مقیم / عضو شورای راهبردی خانه مدیران استان
در این نشست صمیمانه هر یک از حاضرین ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای اعضای هیئت نمایندگان دوره نهم، نقطه نظرات خود را در خصوص لزوم همکاری نزدیکتر خانه مدیران با اتاق اعلام و زبردست نیز از محبت و نظرات سازنده آنها تقدیر و تشکر نمودند.
 
  • تاریخ :
  • 21 اسفند 1397